ZS2020 – zaprawa spoinująca

Zaprawa spoinująca Tynk elastyczny „D” jest składnikiem systemu Tiserec do aplikacji powłok elastycznych imitujących drewno. Służy głównie do wykonywania spoin, wykańczania obrzeży i narożników. W systemie imitacji drewna  „bez spoinowym” tynk elastyczny wykorzystywany jest do wykonywania szczelnych połączeń pomiędzy poszczególnymi powłokami zarówno w pionie jak i poziomie. Zapobiega przedostawaniu się wilgoci pod powłoki. 

Zastosowanie:
Wyrób przeznaczony jest do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków na wszystkich równych podłożach mineralnych i na warstwach zbrojonych w systemach dociepleń budynków.
W systemie Tiserec produkt służy do wykonywania fug pomiędzy powłokami tynku o strukturze drewna lub wykonywania uszczelnień i zakończeń systemu na elewacji lub wewnątrz. Przy wykonywaniu spoin zalecana grubość łączenia powłok nie powinna być większa niż 3 mm.

Sposób użycia:
W systemie Tiserec zalecane jest dokładne wymieszanie produktu przed zastosowaniem. Konsystencja tynku pozwala na zastosowanie produktu z użyciem pistoletu do silikonu. Tynk z powodzeniem można przełożyć do pustych silikonowych tub i za pomocą pistoletu wycisnąć odpowiednią ilość tynku na obrzeża klejonych powłok.
Wyciśnięty tynk należy uformować szpatułką lub innym narzędziem w fugę o żądanej szerokości (nie większej niż 5mm). Nadmiar zebrać szpachelką i wyczyścić wilgotną szmatką.


Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące
wszelkich wzajemnych niezgodności.

Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte w temp. +5 0C +30 0C, w suchym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, zapłonu i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie zamrażać.

Zużycie:
Z zastosowaniem fug o szerokości do 5 mm szacunkowe zużycie wynosi 0,3-0,5kg na 1 mkw
Przy wykonywaniu systemu bez spoinowego zużycie nie powinno przekroczyć 0,3kg na 1 mkw

Kolorystyka:
Produkt występuje w 16 kolorach z gamy Tiserec oraz bez zabarwienia – w kolorze białym

Pojemności:
Produkt występuje w sprzedaży w pojemnościach 1, 3, 5, 10 i 25kg

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja według rozporządzenia Nr 1272/2008 [CLP/GHS] Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Toksyczność
Brak informacji o niepożądanych skutkach lub zagrożeniach ekologicznych.
Nie dopuścić do przedostania się preparatu do gleby, kanalizacji i wód gruntowych.

    Odporne na warunki atmosferyczne

         Odporne na promieniowanie UV

         100% Gwarancja jakości

Stosowana grubość łączeń (fug) nie powinna być większa niż 3mm. Zalecana szerokość do 5mm. 

Stosując łączenia dla produktu klejonego za pomocą kleju mineralnego należny bezwarunkowo odczekać do całkowitego związania kleju i odparowania. Dopiero przystąpić do fugowania. 

Pojemności (najpopularniejsze w sprzedaży)

Tynk 25kg
Tynk 10kg
tynk 5Lkg

Materiały informacyjne produktu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: