Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym na
realizację
Usługi
doradczej

w zakresie: Analiza
istniejącego i opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo Usługowe
“TISEREC” Paweł Książek,
uwzględniającego zmiany
rynkowe powstałe w wyniku epidemii
 

w ramach
aplikowania o dofinansowanie vouchera w
ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie
świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 Zamawiający: P.P.H.U.  Tiserec
Paweł Książek

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w:  REGULAMINIE udzielania voucherów dla
przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w
regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu
zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe   Pobierz

Oferty należy składać w
terminie do 05 czerwca do godziny 14.00 na załączonym  formularzu ofertowym

Formularz ofertowy Pobierz

%d bloggers like this: