ZS2020 – zaprawa spoinująca

Zaprawa spoinująca Tynk elastyczny „D” jest składnikiem systemu Tiserec do aplikacji powłok elastycznych imitujących drewno. Służy głównie do wykonywania spoin, wykańczania obrzeży i narożników. W systemie imitacji drewna  „bez spoinowym” tynk elastyczny wykorzystywany jest do ...

LS 2020 – lakierobejca systemowa

Kup lakierobejcę systemową O produkcie Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1. Identyfikator produktu.Nazwa handlowa: Lakierobejca wodna 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane:Wyrób przeznaczony do malowania przedmiotów drewnianych i z materiałów drewnopochodnych ...